Tag: Mario Kaeppel

TFA At Dachstein

While you are chilling by the pool, TFA riders Simon Pircher, Flo Corzelius, Raffael Kossmann and Mario Kaeppeli get loose on Austria’s Dachstein glacier.